Welkom bij Technovium

Het Technovium is een samenwerkingsverband voor technisch onderwijs, gebaseerd op intensieve afstemming tussen onderwijspartners en bedrijfsleven uit de regio Nijmegen. “Samen werk maken van techniek” is het motto dat technische bedrijven en onderwijsinstellingen delen. Het Technovium is een kruisbestuiving tussen praktijk en onderwijs. Het delen van kennis en ervaring is een belangrijke meerwaarde van het Technovium.

Het Technovium is meer dan een gebouw
Het Technovium is voor een deel herkenbaar aan het markante gebouw aan de Heijendaalseweg. Het gebouw Technovium is een modern gebouw waar onderwijs wordt gegeven door ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Uniek is een samenwerking tussen opleidingsbedrijven, waarbij door De Technische• in nauwe samenwerking met ROC Nijmegen onderwijs wordt verzorgd.
De opleidingen vinden overigens niet alleen plaats binnen dit gebouw. Ook aan de Energieweg te Nijmegen en in Cuijk zijn locaties waarin wordt gewerkt conform het onderwijsconcept van het Technovium, waar onderwijs en praktijk hand in hand gaan.

Onderwijspartners
Binnen het Technovium zijn ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem Nijmegen de primaire aanbieders van technisch onderwijs. Maar ook de toeleverende onderwijsinstellingen van het voortgezet onderwijs zijn onderwijspartners. Een goede aansluiting tussen de onderwijsketens is immers van belang om het maximale rendement te halen uit onze studenten en hen optimaal te kunnen laten uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Bedrijfsscholen en opleidingsbedrijven
Een uitstekend voorbeeld van optimale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is te vinden in de specifieke bedrijfsscholen en opleidingsbedrijven. Ook deze sluiten aan bij het concept Technovium. Bekend voorbeeld is “De Technische”, dé bedrijfsschool voor vakmanschap voor de gebouwde omgeving in Nijmegen. Daarin werkt ROC Nijmegen nauw samen met verschillende opleidingsbedrijven: InstallatieWerk Achterhoek-Rivierenland, Bouwmensen Nijmegen en de Schilder^sCOOL.
Andere voorbeelden van vormen van samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en bedrijfsopleidingen zijn er tussen ROC Nijmegen en de Verkeersschool Wesseldijk, het Logistiek Opleidingscentrum en de Vakopleiding Techniek.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is zeer actief betrokken bij het Technovium. Vanuit de ver