Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is zeer actief betrokken bij het Technovium. Vanuit de verschillende technische domeinen zijn honderden regionale ondernemingen in meer of mindere mate betrokken bij het Technovium. Of het nu gaat om het bieden van stageplaatsen of een meer actieve deelname in het opleidingsbeleid. Elk bedrijf wordt door ons van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het Technovium-concept! Bedrijven kunnen op drie manieren invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid: op operationeel, tactisch of strategisch niveau.

Op operationeel niveau geschiedt dat via de diverse uitvoerende activiteiten, zoals stageplaatsen voor leerlingen, bedrijfsrondleidingen aan groepen leerlingen, het uitleggen van de nieuwste technieken aan docenten en/of leerlingen, het mee-examineren van afstuderende studenten of bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van praktijkopdrachten, lesmateriaal en/of lesapparatuur. Elk bedrijf kan een bijdrage leveren en elke bijdrage is welkom. Kunt u iets betekenen op dit gebied, dan kunt u dat hier kenbaar maken

Op tactisch niveau kunnen bedrijven invloed uitoefenen op de opleiding via de zogenaamde “Vrienden van”-clubs. Nagenoeg elk opleidingsdomein kent een “Vrienden van”-club. Hier wordt periodiek overleg gevoerd tussen de onderwijsinstelling en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over onderwerpen zoals de samenstelling, kwaliteit en voortgang van technische opleidingen. De omvang van de “vrienden van” varieert per opleidingsrichting. Idealiter zijn minimaal tien bedrijven vertegenwoordigd. Bedrijven kunnen op deze wijze invloed uitoefenen op de technische opleiding. Daarnaast wordt ook van de bedrijven gevraagd om actief mee te participeren, immers het concept van Technovium gaat juist over de wisselwerking en intensieve samenwerking tussen de regionale technische bedrijven en het techniekonderwijs. Een overzicht van de bestaande “Vrienden van” clubs:
“Vrienden van Elektro regio Nijmegen”
“Vrienden van Hout en Meubel”
Vrienden van ICT”
“Vrienden van Logistiek”
“Vrienden van Mechatronica”
“Vrienden van Mechanische Techniek”
“Vrienden van Media Design”
“Vrienden van Operationele Techniek”
“Vrienden van Architectuur [ROBO]”
“Vrienden van Infra [ROBO]”

Wenst u meer informatie over een “vrienden van”-club, of overweegt u hieraan deel te nemen? Vul dan dit formulier in

Op strategisch niveau kunnen bedrijven invloed uitoefenen over het geheel aan technisch onderwijs in de regio Nijmegen door een deelname in de Stichting Technovium. Per opleidingsrichting is één zetel beschikbaar in Stichting Technovium. Door de “Vrienden van”-club en/of de bedrijfsopleiders wordt bepaald wie zitting heeft in Stichting Technovium. Voor meer informatie over Stichting Technovium klik hier

Of het nu gaat om het bieden van stageplaatsen of een actieve deelname in één van de “Vrienden van”-clubs, elke bijdrage is welkom!