Bedrijfsscholen en opleidingsbedrijven

In Technovium of in samenwerking met Technovium is een aantal bedrijfsscholen en opleidingsbedrijven actief die zijn ontstaan door samenwerkingsverbanden in verschillende branches. Deze bedrijfsscholen of opleidingsbedrijven werken nauw samen met ROC Nijmegen. Het ROC is een erkende bekostigde instelling vanuit het Ministerie van OCW. ROC Nijmegen verzorgt in deze samenwerking veelal de theorie in samenhang met de praktijk, die door de bedrijven ingevuld wordt of in een gesimuleerde leeromgeving binnen het gebouw Technovium of op andere locaties wordt verzorgd. Door de samenwerking met ROC Nijmegen wordt er opgeleid voor een officieel erkend vakdiploma.

De Technische•
Juist nu maar zeker ook in de toekomst vraagt het technisch bedrijfsleven om gemotiveerde en breed opgeleide vakmensen. Vakmensen met kwaliteiten die aansluiten bij de behoefte van de bedrijven. En niemand kent die behoefte beter dan de bedrijven zelf. Daarom heeft het lokale bedrijfsleven in de elektro-, installatie-, bouw- en schildersbranche De Technische• opgericht.
De Technische• is een unieke samenwerking tussen opleidingsbedrijven, waarbij door De Technische• in nauwe samenwerking met ROC Nijmegen onderwijs wordt verzorgd in een juiste mix van theorie en leren in de praktijk.

“De Technische”

Binnen De Technische• wordt weer nauw samengewerkt met opleidingsbedrijven die vaak landelijk opereren:
“InstallatieWerk Achterhoek-Rivierenland”
“Bouwmensen”
“Schilder^sCOOL”

Vakopleiding Techniek
De Vakopleiding Techniek is ontstaan uit de bedrijfstakscholen Stichting Regionaal Opleidingscentrum Cuijk (opgericht 14 juli 1982) en Stichting Vakopleiding Metaal Nijmegen (opgericht 26 mei 1986). Deze bedrijfstakscholen zijn op hun beurt opgericht door de industriële kringen van respectievelijk Land van Cuijk en Noord-Limburg én het Rijk van Nijmegen. Van oorsprong ligt er dus een sterke band met het regionale bedrijfsleven. De samenwerking tussen deze bedrijfstakscholen en het regionale bedrijfsleven heeft geleid tot een fusie en de nieuwe naam, Vakopleiding Techniek.
Vakopleiding Techniek beschikt over twee bedrijfslocaties en is gevestigd in Cuijk aan het Riet 7 én in Nijmegen aan de Streekweg 22. Alle opleidingen worden verzorgd door docenten bedrijfsopleidingen die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.
Vakopleiding Techniek heeft een samenwerkingsovereenkomst met ROC Nijmegen.
“Vakopleiding Techniek”

Verkeersschool Wesseldijk
In het Opleidingscentrum voor Mobiliteit en Logistiek van ROC Nijmegen (motorvoertuigentechniek en alle beroepsopleidingen op logistiek gebied) wordt nauw samengewerkt met Verkeersschool Wesseldijk.
Naast alle verschillende rij-opleidingen (ook ANWB) verzorgt Verkeersschool Wesseldijk tal van kort cursorische logistieke opleidingen, zoals gevaarlijke stoffen, heftruckopleidingen etc. Wesseldijk is hierin aanvullend op ROC Nijmegen. Samen kunnen zij alle combinaties van (logistieke) opleidingen aan en functioneren zij voor het bedrijfsleven als 1 loket.

Meer informatie via www.verkeersschoolwesseldijk.nl