Jeugd en techniek

Het is van groot belang dat kinderen op een positieve manier in aanraking komen met techniek en belangstelling ontwikkelen voor techniek. Kinderen komen vaak al spelenderwijs in aanraking met techniek. In de nabije toekomst wordt een schaarste verwacht aan goed opgeleide vakmensen. Instroom vanuit de maatschappij is daarom belangrijk. Technologische innovatie als motor van de economie. Gelukkig neemt de waardering voor vakmensen toe, omdat we in groeiende mate beseffen welke mogelijkheden verschillende vormen van technologie ons kunnen bieden.

Junior Technovium
Leerlingen van het primair onderwijs en van het voortgezet die kennis willen maken met de mogelijkheden van het technisch onderwijs in de regio kunnen terecht in het gebouw Technovium.
Junior Technovium is al jaren hét technisch activiteitencentrum in Nijmegen, waar kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op een zinvolle manier kennis kunnen maken met alle facetten van bèta-techniek. Ook in Wijchen is er een locatie van het Junior Technovium.
Junior Technovium Nijmegen
Junior Technovium Wijchen

TechnoPromo
Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en voor voortgezet onderwijs leerlingen groep 1 en 2 ziet TechnoPromo zichzelf als een plaats waar kinderen techniek kunnen ontdekken en ervaren. Zonder het verkennen van de eigen kwaliteiten en de mogelijkheden op het gebied van techniek kunnen zij nooit een gegronde studiekeuze maken.
Techno Promo Cuijk

Technetkring regio Nijmegen
Door samenwerking van lokaal onderwijs en bedrijfsleven in de Technetkring regio Nijmegen worden initiatieven op het gebied van instroombevordering gebundeld, afgestemd en gecoördineerd. Op de eigen website zijn o.a. de activiteitenagenda, good practices en draaiboeken te vinden.
Technetkring regio Nijmegen