Onderwijs

De stichting Technovium wil een verbinder zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Onderwijs in techniek vindt op verschillende niveaus plaats: voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Op alle niveaus zijn dan ook onderwijsinstellingen betrokken bij Technovium.

Doorlopende leerwegen
Twee deelprojecten werken aan de realisatie van doorlopende leerwegen: vmbo-mbo en mbo-hbo. In beide deelprojecten wordt gezocht naar mogelijkheden om de totale leerweg te verkorten. Daarnaast wordt samen met de leerbedrijven gezorgd voor een aantrekkelijk beroepspraktijkgedeelte via doorlopende stages.

Bij deelproject vmbo-mbo zijn betrokken: ROC Nijmegen, Montessori College, Alliantie VO voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal en de scholengroep Rijk van Nijmegen; hierbij wordt aangesloten bij het project Novia van de betrokken scholen dat gericht is op de versterking van de beroepskolom vmbo-mbo.

aspirant-lasser-1

Deelproject mbo-hbo maakt onderdeel uit van het project RxH van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en vier roc´s (Graafschap College, Rijn IJssel, ROC A12 en ROC Nijmegen) dat gericht is op versterking van de beroepskolom mbo-hbo.

Voortgezet onderwijs
In de regio Nijmegen zijn verschillende scholen voor voortgezet onderwijs met opleidingen die leiden naar ROC Nijmegen. Met een vmbo- of havo-diploma kun je worden toegelaten tot een opleiding van ROC Nijmegen. Voor specifieke toelatingsvoorwaarden per opleiding verwijzen we je naar een overzicht van alle beroepsopleidingen per domein: http://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/beroepsopleidingen
Per opleiding vind je vervolgens de toelatingsvoorwaarden die gelden voor een specifieke opleiding.

metaalbewerker-1

Er zijn scholen voor voortgezet onderwijs waar je kunt kiezen voor een specifiek technische route. Met deze partnerscholen worden afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo.
Het gaat hierbij om de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Montessori College
Scholengroep Rijk van Nijmegen
Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Land van Maas en Waal

Middelbaar Technisch beroepsonderwijs
Met een vmbo- of havo diploma kun je worden toegelaten tot een opleiding van ROC Nijmegen. Zie voor specifieke toelatingsvoorwaarden: http://www.roc-nijmegen.nl/student/aanmelden-en-intake/wanneer-ben-je-toelaatbaar-tot-de-opleiding

ROC is de afkorting van Regionaal Opleidingen Centrum. ROC Nijmegen verzorgt meer dan 200 beroepsopleidingen. Voor allerlei mensen, jong en oud. Dat doen ze op verschillende plaatsen in Nijmegen en in Boxmeer.

Het (middelbaar) beroepsonderwijs is opgedeeld in vier niveaus:

 1. Assistentenopleiding: eenvoudig uitvoerend werk
 2. Basisberoepsopleiding: uitvoerend werk
 3. Vakopleiding: zelfstandig uitvoerend werk
 4. Middenkaderopleiding: zelfstandig uitvoerend en leidinggevend werk

Bij ROC Nijmegen kun je deze opleidingen volgen in de volgende leerwegen:

BOL (beroepsopleidende leerweg) Hierbij volg je het grootste gedeelte van de opleiding op school. Daarnaast loop je stage.
 BBL (beroepsbegeleidende leerweg) Het grootste gedeelte van je opleiding volg je in de praktijk. Minimaal één dag of avond in de week ga je naar school. Je moet hiervoor wel een leer-/arbeidsovereenkomst afsluiten met een erkend leerbedrijf.
 S (sprintopleiding) Dit zijn korte opleidingen voor mensen die snel vooruit willen.

Binnen ROC Nijmegen worden opleidingen verzorgd in de volgende technische domeinen:

 1. Afbouw, Hout en Onderhoud
 2. Bouw en Infra
 3. Techniek en Procesindustrie
 4. Media en Vormgeving
 5. Informatie- en Communicatietechnologie [ICT]
 6. Mobiliteit en Voertuigen
 7. Transport, Scheepvaart en Logistiek

Voor meer informatie over alle opleidingen die worden aangeboden door ROC Nijmegen: Opleidingen

Hoger Technisch onderwijs
Met een mbo-opleiding op niveau 4 kun je naar het hbo. Die overgang moet zo makkelijk mogelijk zijn. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN )