Overige verbanden

Techniekonderwijs staat volop in de aandacht, ook vanuit de politiek. Veel economische ontwikkelingen worden gedreven door innovaties vanuit de technologie.
Natuurlijk onderhoudt Technovium daarom contacten met allerlei belanghebbenden, zoals gemeenten, provincie en rijksoverheid en met diverse kenniscentra.

Servicepunt Techniek
In het Servicepunt Techniek overleggen de samenwerkende partijen met elkaar: werkgevers, regiogemeentes, UWV WERKbedrijf, scholingsinstellingen en de technische kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven. 

Op basis van de actuele en verwachte regionale arbeidsmarktvraag wordt de instroom, doorstroom en het behoud van personeel in de technische sector bevorderd.
Servicepunt Techniek

Platform Bèta Techniek
Het Platform Bèta Techniek heeft als opdracht om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. De ambitie van het Platform Bèta Techniek is dat 40% van alle afgestudeerden (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo) een bètatechnische opleiding heeft genoten.

Platform Bètatechniek

Kenniscentrum Bèta Techniek
Het Kenniscentrum Bèta Techniek is een zelfstandige stichting. De focus ligt op het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. Deze verbondenheid is terug te vinden in de partners van deze organisatie. Het KCBT heeft met name deskundigheid op het gebied van:
 bèta/technische en snijvlak opleidingen
 het aanvragen van subsidies voor individuele en gezamenlijke projecten van onderwijsorganisaties of onderwijs en bedrijfsleven
 landelijk en regionale economische en maatschappelijke agenda’s
 onderwijsinnovatie
 programma- en projectmanagement van complexe projecten en netwerken

Kenniscentrum Bètatechniek

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Bedrijfsleven en onderwijs vormen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema’s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: voldoende en deskundige vakmensen.

Stichting SBB:

In de stichting SBB wordt samengewerkt met landelijke kenniscentra onderwijs bedrijfsleven. In de technische domeinen kennen we de volgende kenniscentra:

Kenniscentrum Kenteq (kenniscentrum voor technisch vakmanschap)
Kenniscentrum Innovam (opleidings- en examencentrum voor de mobiliteitsbranche
Kenniscentrum Ecabo (kenniscentrum onderwijs bedrijfsleven voor de ICT-beroepen
Kenniscentrum Fundeon (kenniscentrum beroepsonderwijs bouw en infra)
Kenniscentrum GOC (kenniscentrum voor de grafische industrie)
Kenniscentrum SH&M (Stichting Hout en Meubel)
Savantis (afbouw en onderhoud)
VOC (stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf)
VTL (kenniscentrum Transport en Logistiek)
Kenniscentrum PMLF (kenniscentrum Procestechniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica)

Coöperatieve Combipakt.
De coöperatieve Combipact is het neutrale platform voor de drie O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) ter stimulering, realisering en versnellen van met name elektrische stedelijke distributie. Dit is niet alleen van belang voor het team logistiek maar zeker ook voor het team mobiliteit. Hierin worden diverse projecten uitgevoerd, getest en getoetst voordat het in het reguliere bedrijfsleven wordt geïmplementeerd.

Coöperatieve Combipact

Logistiek Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen
Het LEC Regio Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen de drie O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemers). Het initiatief komt van het logistieke bedrijfsleven met als doel verdere regionale ontwikkeling en versteviging van de logistiek in haar volle breedte te realiseren. Naast acquisitie van (nieuwe) logistieke activiteiten staat met name kennisdeling/ontwikkeling en het realiseren van logistieke meerwaarde hoog op de agenda.