Stichting Technovium

Stichting Technovium is opgericht in 2011 als officieel orgaan om het Technovium-concept te optimaliseren. De hoofddoelstelling van Stichting Technovium is:
‘De kwaliteit en effectiviteit van technisch onderwijs in de regio Nijmegen te verbeteren middels samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven’.

Concrete doelen die Stichting Technovium nastreeft zijn onder andere:

  1. Het optimaliseren van aansluitingen tussen de opleidingsniveaus van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs;

  2. Het minimaliseren van voortijdige uitval van leerlingen;

  3. Het optimaliseren van de aansluiting van kennis en vaardigheden van afgestudeerde studenten met het door het lokale bedrijfsleven gewenste niveau;

  4. Het geven van adviezen aan de instellingen van beroepsonderwijs;

  5. Het promoten van een actieve bijdrage van lokale ondernemers aangaande het technisch onderwijs.

De Stichting Technovium kent een bestuur bestaande uit leden van het regionale bedrijfsleven als vanuit het onderwijsveld. Een overzicht van de actuele leden:

Lijst van bestuursleden van Stichting Technovium
Charles Smit, NXP Semiconductors (voorzitter)
Leon Eijkhout, Van de Water aannemersbedrijf
Sander van Gelder, Huisman Elektrotechniek
Joep Burghouts, Burghouts bedrijven
Theo Willems, Scholten Awater
Janneke Stam, Montessori College
Agnes Bolderman, Radboud UMC
Wiebe Terpstra, ROC Nijmegen (secretaris)
Deny Smeets, Hogeschool Arnhem Nijmegen

De Stichting Technovium vergadert zesmaal per jaar. Wenst u meer informatie over Stichting Technovium, of wenst u contact te komen, dan kunt u het beste een mail sturen aan: info@technovium.nl