Convenant Techniek Werkt

  • Year:
  • Tags:

Door de economische crisis ontstaat er een tekort aan voldoende stageplaatsen / leerwerkplaatsen in de regio. Daartoe hebben op dinsdag 25 juni 2013 de partners in de Stichting Technovium het ‘Convenant Techniek Werkt’ gelanceerd. Vele tientallen bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij dit brede initiatief om structureel het technisch onderwijs in de Regio Nijmegen aantrekkelijker en toonaangevend te maken. Door het convenant te ondertekenen hebben de aangesloten organisaties commitment gegeven aan het geformuleerde doel tot creatie van stageplaatsen en leerwerkplekken voor BOL- en BBL-opleidingen, alsmede voor gastdocentschappen en de kwaliteit van begeleiding.

De deelnemende partijen verwachten dat commitment te behalen zonder dat daarvoor grote offers moeten worden gebracht. Het is een kwestie van meer en structureel aandacht geven aan deze thema’s in zowel de eigen organisatie als door eisen te stellen aan toeleveranciers. Bijvoorbeeld: aanbestedende organisaties (bedrijven, corporaties, overheden en zorginstellingen) kunnen bij aanbesteding telkens weer voorschrijven dat opdrachtnemers de plicht op zich nemen om leerlingen te laten meedraaien in het werk in het kader van de vakopleiding.

Uiteraard hoopt Stichting Technovium dat veel organisaties uit de regio Nijmegen zich aansluiten bij het convenant. Wenst u ook mee te doen aan het convenant? Wenst u meer informatie over de tekst van het convenant? Of wenst u inzage te krijgen in de lijst van deelnemende organisaties aan het convenant? Stuur dan een mail aan info@technovium.nl en wij informeren u direct verder.